Minőségirányítás
Minőség az Ügyfelekért!

Az MVM Partner Zrt. tevékenységének minden területén (energiakereskedelem, mérlegkör szolgáltatás) kiemelten kezeli a minőségirányítás és az energiahatékonyság szempontjait és ezt üzleti kapcsolataiban is érvényesíti. A vevők bizalmának megtartása és igényeik maximális kielégítése érdekében, továbbá a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés és a hosszú távú eredményes működés biztosítása céljából a Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványnak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert működtet és biztosítja annak folyamatos fejlesztését.

A vonatkozó szabványkövetelményeknek való teljes körű megfelelőséget az Első Magyar Tanúsító Zrt. által lefolytatott tanúsító auditok és a részünkre kiállított tanúsítási okiratok igazolják.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok követelményeinek megfelelően Társaságunk tevékenységét – szabályozott módon – úgy működtetjük és fejlesztjük, hogy érvényesüljenek a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és a szerződésekben megfogalmazott minőségi, biztonsági és műszaki előírások, továbbá a vevőközpontúság elvei.

Társaságunk jelentős szerepet kíván betölteni a versenypiaci energiakereskedelem hazai és regionális piacain. Üzletfeleink elégedettségét versenyképes ajánlatokkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk kivívni és megtartani. Tulajdonosunk elvárásait jövedelmező kereskedelmi tevékenységgel és hatékony gazdálkodással biztosítjuk. Kereskedelmi partnereinkkel korrekt és megbízható üzleti kapcsolatot építünk ki.

Mint a hazai energiakereskedelem meghatározó szereplője, Társaságunknak  felelőssége van abban, hogy érdemben növekedjen az energiahatékonyság hazai szintje. Saját működését is oly módon alakítja, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga után.

Tevékenységünk minden területén kiemelten kezeljük a minőségirányítás szempontjait, és ezt üzleti kapcsolatainkban is érvényesítjük. Politikánk sikere érdekében rendszeres képzéssel, oktatással, széleskörű tapasztalatcsere lehetőségek biztosításával kívánjuk fokozni munkatársaink szakmai felkészültségét és a minőségtudatos társasági kultúra iránti elkötelezettségét.
Dokumentumok