Rólunk


Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Partner Zrt.) Magyarország legjelentősebb, hazai tulajdonú villamos energetikai társaságcsoportja, az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedője és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyedüli villamosenergia-ellátója dinamikus fejlődésének köszönhetően a hazai energiapiac meghatározó szereplője.


Az MVM Partner Zrt.  2002. szeptember 5-i megalakulása óta aktív kereskedelmi tevékenységet folytat a belföldi és a külföldi villamosenergia-piacokon egyaránt. Az MVM Partner Zrt., mint a hazai piac legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője, amely a legnagyobb hazai szerződött termelői portfólióval rendelkezik, számos módon járul hozzá a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsághoz. A vállalat az egyetemes szolgáltatókon keresztül látja el az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztók döntő részét. A társaság a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamosenergia-ellátáshoz. Továbbá a hazai villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével rendelkezik, amelyben nagyerőművek, kiserőművek, megújuló termelők, fogyasztók és kereskedők is találhatók.


A vállalat kompetenciái:

  • Az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése.
  • A nagykereskedelmi partnerek felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon egyaránt.
  • A commodity termékek piacán az MVM Csoporthoz tartozó, és a szerződött eszközök optimalizációja.
  • Saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása az európai villamosenergia-piacokon, valamint az emissziós kvóták és a pénzügyi szén tekintetében.
  • A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközei biztosítják.


Az MVM Partner Zrt. Európa-szerte aktív nagykereskedelmi tevékenységet folytat, budapesti központjában található Central Trading Floor-on keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon jelen van, biztosítva ezzel az árváltozásokra adott gyors reakció lehetőségét nemzetközi szinten is. Az MVM Partner Zrt. három nagykereskedelmi leányvállalatát is figyelembe véve mára már 20 európai ország villamosenergia-piacán kereskedik, 14 országban működtet önálló mérlegköröket, továbbá 11 villamos energia tőzsdén van jelen. Kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piacok között.


A rendszerszintű szabályozási szolgáltatások piacán elért eredmények és tapasztalatok felhasználásával az MVM Partner Zrt. létrehozta saját Kiserőmű Szabályozó Központját, amely a szükséges MAVIR akkreditáció megszerzése után 2015.01.01-én kezdte meg a kereskedelmi üzemét. A szabályozó központba jelenleg bekötött – többnyire gázmotoros – erőművi gépegységek száma több mint 30 db, valamint a termelőegységek beépített összkapacitása 136 MW. A szabályozó központ folyamatosan igyekszik a gyorsan változó piac adta lehetőségeket kihasználni a fogyasztói szabályozás és az energiatárolás terén.


Az MVM Partner Zrt. rendszeresen tart villamosenergia-értékesítési aukciókat, amelyen keresztül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a társasággal kapcsolatban azonosított jelentős piaci erő (JPE) előírásainak is megfelel. Az aukciók a társaság leányvállalatának – Powerforum Zrt. – árverési felületén keresztül bonyolódnak le.


Az MVM Partner Zrt. piacra lépése óta arra törekszik, hogy gazdasági eredményei mellett segítséget nyújtson a társadalom rászoruló rétegei számára. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, a betegek és a hátrányos helyzetűek felkarolására, életkörülményeik javítására, a gyermekgyógyászat, a kultúra, a sport támogatására, valamint a gyerekek, fiatalok egészséges életmódra nevelésére.


Előzmények


A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság nemzeti villamosenergia-nagykereskedő társaság stratégiai célja volt, hogy aktív szerepet töltsön be a 2003. január 1-jével megnyíló versenypiacon, megtartsa erős hazai piaci pozícióját és erősítse részvételét a regionális villamosenergia-kereskedelemben.


Ennek érdekében 2001 első felében megalakult az MVM Rt. Kereskedelmi Igazgatóságának szervezetén belül a Fogyasztói Értékesítési Osztály, majd 2002. szeptember 5-én 50 millió forint alaptőkével megalakult az MVM Partner Energiakereskedelmi Részvénytársaság, 2003. január elsejével pedig megkezdte tényleges működését a részlegesen megnyílt magyar villamosenergia-piacon.


Az MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az MVM Partner Zrt. és az MVM Trade Zrt. 2012. július 1-jei egyesülésével létrejött társaság MVM Partner Zrt. néven folytatja tevékenységét. A nemzeti energetikai holding 2019 végén hozott döntést arról, hogy átszervezi villamosenergia- és földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét, annak érdekében, hogy egységes ügyfélkiszolgálás valósuljon meg. Ennek részeként az MVM Partner Zrt.-ből 2020 áprilisától az NKM Energia Zrt.-be kerültek át a versenypiaci kiskereskedelmi üzletágak, ezzel párhuzamosan az MVM Csoport hosszútávú stratégiájának megfelelően az MVM Partner Zrt. 2020. áprilisától a társaságcsoport villamosenergia-nagykereskedelmi feladatainak egyedüli ellátója lett.