Rólunk

Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Partner Zrt.) Magyarország legjelentősebb, hazai tulajdonú villamos energetikai társaságcsoportja, az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedője, dinamikus fejlődésének köszönhetően a hazai energiapiac meghatározó szereplője.

A vállalat 2002. szeptember 5-i megalakulása óta aktív kereskedelmi tevékenységet folytat a belföldi és külföldi villamosenergia-piacokon egyaránt. Az MVM Partner Zrt., mint a hazai piac legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője, amely a legnagyobb termelői portfólióval rendelkezik, számos módon járul hozzá a hazai állandó áramellátáshoz. A vállalat az egyetemes szolgáltatókon keresztül látja el az egyetemes szolgáltatásra jogosult (főként lakossági) fogyasztók döntő részét, valamint a Magyarországgal határos regionális villamosenergia-kereskedelemben is szerepet vállal.

Az MVM Csoport hosszútávú stratégiájának megfelelően az MVM Partner Zrt. 2020. áprilisától a társaságcsoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedelmi feladatait látja el. A vállalat már a kezdetektől aktív résztvevője ennek a piacnak, az évek során pedig, tekintélyes hazai termelői portfóliója révén, egyre meghatározóbb szereplővé vált ebben a szegmensben. A társaság Európa-szerte aktív kereskedelmi tevékenységet folytat, budapesti központján keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon van jelen, biztosítva ezzel az árváltozásokra adott gyors reakció lehetőségét nemzetközi szinten is. Kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piac között.

A vállalat kompetenciái:

  • Az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése. 
  • A nagykereskedelmi partnerek felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC)
    piacokon egyaránt. 
  • A commodity termékek piacán optimalizálja az MVM Csoporthoz tartozó, és a szerződött eszközöket.
  • Saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenységet is az európai villamosenergia piacokon mintegy 14 országban, valamint az
    emissziós kvóták és a szén kereskedelm tekintetébenfolytat. 
  • A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközei biztosítják.

Az MVM Partner Zrt. Magyarországon a villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével rendelkezik, amelyben nagykereskedelmet és kiskereskedelmet is folytat egyidejűleg. A magyarországi piaci mérlegkörben nagyerőművek, kiserőművek, megújuló termelők, fogyasztók és kereskedők is találhatók. A társaság vagy leányvállalata emellett Magyarországon kívül, az európai régióban összesen 14 országban rendelkezik kereskedelmi engedéllyel, és működtetet mérlegköröket. Az MVM Partner Zrt. külföldön nem lát el közvetlenül villamosenergia-fogyasztót, azaz kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet végez. 

A társaság a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamosenergia-ellátáshoz.

Az MVM Partner Zrt. piacra lépése óta arra törekszik, hogy gazdasági eredményei mellett segítséget nyújtson a társadalom rászoruló rétegei számára. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, a betegek és a hátrányos helyzetűek felkarolására, életkörülményeik javítására, a gyermekgyógyászat, a kultúra, a sport támogatására, valamint a gyerekek, fiatalok egészséges életmódra nevelésére.

Előzmények

A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság nemzeti villamosenergia-nagykereskedő társaság stratégiai célja volt, hogy aktív szerepet töltsön be a 2003. január 1-jével megnyíló versenypiacon, megtartsa erős hazai piaci pozícióját és erősítse részvételét a regionális villamosenergia-kereskedelemben.

Ennek érdekében 2001 első felében megalakult az MVM Rt. Kereskedelmi Igazgatóságának szervezetén belül a Fogyasztói Értékesítési Osztály, majd 2002. szeptember 5-én 50 millió forint alaptőkével megalakult az MVM Partner Energiakereskedelmi Részvénytársaság, 2003. január elsejével pedig megkezdte tényleges működését a részlegesen megnyílt magyar villamosenergia-piacon.

Az MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az MVM Partner Zrt. és az MVM Trade Zrt. 2012. július 1-jei egyesülésével létrejött társaság a továbbiakban is MVM Partner Zrt. néven folytatja tevékenységét. A nemzeti energetikai holding 2019 végén hozott döntést arról, hogy átszervezi villamosenergia- és földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét, annak érdekében, hogy egységes ügyfélkiszolgálás valósuljon meg. Ennek részeként az MVM Partner Zrt.-ből 2020 áprilisától az NKM Energia Zrt.-be kerültek át a versenypiaci kiskereskedelmi üzletágak.