Mérlegkör menedzsment

A magyar villamosenergia-rendszerben történő villamosenergia-kereskedelem egyik alapvető technikai egysége a mérlegkör. A mérlegkör a 2007: LXXXVI. törvény 3§ 46. pontja szerint:

 

„A kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés.

 

A mérlegköröket azért hozzák tehát létre, hogy a tagok adott időszakra vonatkozó összenergia-felhasználását tervezhetővé tegyék, az energiafelhasználást optimalizálják és a tagok által tervezett túl- és alulfogyasztásokat elszámolják.

 

A mérlegköri rendszert és a mérlegkör felelősök feladatait, illetve felelősségük körét részleteiben – a fent idézett törvénynek megfelelően – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott, érvényes Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

 

A magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb mérlegkörét az MVM Partner Zrt. működteti. A magyarországi lakosság nagy részét – az egyetemes szolgáltatókon keresztül – az MVM Partner Zrt. látja el villamos energiával. Az MVM Partner Zrt. mérlegkörének tagjai jellemzően a társaságcsoporthoz tartozó leányvállalatok, de megtalálhatók köztük az MVM Csoporton kívüli társaságok is. A termelőkön kívül több mint 10.000 db fogyasztó is tagja a mérlegkörnek. A fogyasztói portfólió nagyságát tekintve magyarországi viszonylatban az MVM Partner Zrt. a harmadik legnagyobb kereskedelmi engedélyes. A mérlegkörhöz csatlakozóknak a társaság jelentős előnyöket biztosít. A mérlegkörben a sok éves üzemeltetési tapasztalatból fakadó biztonság mellett, a nagy ügyfélszámnak és a nagy energiaforgalomnak köszönhetően, jelentős kiegyenlítő hatás jelentkezik. A kisebb kiegyenlítő energia szükségletet minimális költség mellett tudja a vállalat biztosítani. Az MVM Partner Zrt. a fentieken túlmenően a rendszerszintű szolgáltatások révén nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamos energia ellátáshoz.

 

Az MVM Partner Zrt. által üzemeltetett mérlegkör napi operatív mérlegkör-felelősi feladatainak végrehajtását a társaságon belül a Menetrend-készítő és Mérlegkör Irányító Osztály (MIO) végzi. A MIO az MVM Partner Zrt. magyar mérlegkörén kívül más, az MVM Csoporthoz tartozó, de nem a magyarországi villamosenergia-szabályozási területen működő mérlegkörök mérlegkör-felelősi feladatait is ellátja.

 

 

Az MVM Partner Zrt. által üzemeltetett mérlegkörökkel kapcsolatos további kérdésekre készséggel állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

 

Bányi Gábor
e-mail: menetrend@mvm.hu; gbanyi@mvm.hu
tel.: +36-1-304-27-05
fax.: +36-1-304-27-41