Nagykereskedelem

A magyar villamosenergia-piac liberalizációját követően a villamosenergia-nagykereskedelmi piac a fejlett nyugat-európai piacok mintájára dinamikus fejlődésnek indult hazánkban. Az MVM Partner Zrt. a kezdetektől fogva aktív résztvevője ennek a piaci szegmensnek, ahol az évek során, tekintélyes hazai szerződött termelői portfóliója révén, egyre meghatározóbbá vált. Kereskedelmi tevékenységünk összekötő kapocs a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piac között. Fő kompetenciánk az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése csakúgy, mint nagykereskedelmi partnereink felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon egyaránt. A commodity termékek piacán (árupiac) optimalizáljuk mind az MVM Csoporthoz tartozó, mind a szerződött eszközeinket, továbbá saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenységet is folytatunk. A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközeink biztosítják.

Célunk és küldetésünk egy erős regionális piaci jelenlét megteremtése és fenntartása. Európa szerte aktív nagykereskedelmi tevékenységet folytatunk centralizált irányítással. Budapesti központunkon keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon kereskedünk, biztosítva ezzel az árváltozásokra való gyors reagálás lehetőségét nemzetközi szinten, egyúttal a rendelkezésünkre álló eszközök révén optimalizáljuk a régiós országok közötti villamosenergia-forgalmat.


Nagykereskedelmi tevékenységünk regionális szinten a villamosenergia-piac valamennyi időtávjára kiterjed: a napon belüli – intraday – termékektől egészen az éven túli standard és testreszabott termékekig.

Aktív kereskedelmet folytatunk emellett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeivel az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében (EU-ETS).

Tapasztalatunkkal, szakértelmünkkel regionális jelenlétünk révén törekszünk ügyfeleink és partnereink igényeit flexibilis megoldásokkal professzionális szinten kielégíteni a nagykereskedelmi piacon és a villamosenergia-szektor egyéb piaci szegmenseiben egyaránt.

Az MVM Csoport az MVM Partner Zrt. koordinálásán keresztül jelentős szerepet tölt be a hazai rendszerszintű energiaszolgáltatás piacán, nagymértékben hozzájárulva ezzel a magyar energiaellátás biztonságához.

Szerepünk szintén meghatározó az egyetemes szolgáltatásban résztvevő felhasználók ellátásában. A szolgáltatás biztonsága és árának stabilitása fontos szempont számunkra, ezért a váratlan piaci hatások csillapítása érdekében az MVM Partner Zrt. célszerű vásárlási, valamint értékesítési portfóliót állított össze.

Mindkét portfólió alapja egy több évre szóló keretmegállapodás-rendszer, mely kiterjed az egyetemes szolgáltatók ellátásához szükséges termékstruktúra megvásárlására, valamint az egyetemes szolgáltatást végző engedélyesek igényeinek elvárt színvonalú kielégítésére. A keretmegállapodásokon belül mind beszerzési, mind értékesítési oldalon éves szintű kereskedelmi szerződések köttetnek. A szerződések teljesítésének szerves része az évközi, gyakorlatilag folyamatos kapcsolattartás, a változások kezelése és a váratlan helyzetek közös megoldása.

Ez a struktúra nemcsak ellátási stabilitást, hanem hatékony kockázatkezelést is biztosít, ami kiterjed a piaci tevékenység minden elemére, tompítva a végfelhasználók szempontjából nehezen elviselhető, esetleges drasztikus hatásokat is. Mindemellett több évre kiterjedően biztosítja az elvárt biztonsági szintű ellátást.

Erős nagykereskedelmi aktivitásának köszönhetően az MVM Partner Zrt. a legnagyobb mérlegkör irányítását végzi a MAVIR hálózatban. A mérlegkör irányítási tevékenységünk nemzetközi szerepvállalásunk eredményeként mára regionális méretet öltött, több, általunk kereskedett országban saját mérlegkörrel rendelkezünk.