Közbeszerzés

Az MVM Partner Zrt. 2017. április 1. napjától – összhangban a Kbt. 6. § (4) bekezdésében is rögzítettekkel - a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) szerinti tevékenységet (helyhez kötött hálózatok gáz és villamos energiával történő ellátása) végző és egyben – ajánlatkérői státuszát tekintve - a Kbt. 7. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezetként (ún. közszolgáltató ajánlatkérő) tartozik a Kbt. közbeszerzési szabályozásának alanyi hatálya alá, és közbeszerzés köteles ajánlatkérőnek minősül a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából lefolytatott beszerzései során. Az MVM Partner Zrt. kizárólag ún. közszolgáltató ajánlatkérőként tartozik a Kbt. szabályának hatálya alá.

 

A fentiekben kiemelt közszolgáltatói tevékenység az MVM Partner Zrt. esetében a Magyar Energia Hivatal (MEH) - jelenlegi nevén Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - 41/2003. sz. határozatával kiadott és 1048/2012. számú határozatával meghosszabbított Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély, illetve a MEH 34/2010. sz. határozatával kiadott Földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély alapján végzett villamos energia és földgáz nagy- és kiskereskedelmi tevékenység.