Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az MVM Partner Zrt., mint Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelés menüben szereplő adatkezelési tájékoztatók szerinti tájékoztatást adja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az MVM Partner Zrt. az alábbi elérhetőségeken áll az érintettek szíves rendelkezésére. Az adatkezelésével kapcsolatos megkeresések hatékonyabb ügyintézése érdekében elsősorban az adatkezeles@mvmp.hu központi e-mail cím használata javasolt.

 

 

Adatkezelő neve

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner Zrt.)

Központi e-mail

adatkezeles@mvmp.hu

Postacíme

1300 Budapest, Pf. 355

Fax szám

+36-1-202-0134

Adatvédelmi tisztviselő

Kovács István

Postacím

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

E-mail

dpo@mvm.hu

Telefon

+36-1-304-2000

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) székhelye és levelezési címe megváltozott. A Hatóság 2020. október 1. napjától a 1055. Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám alatti címen érhető el. A hatóság új levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603.

A Hatóság székhelyének és levelezési címének adatkezelési tájékoztatóban történő átvezetése folyamatban van.