Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az MVM Partner Zrt., mint Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelés menüben szereplő adatkezelési tájékoztatók szerinti tájékoztatást adja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az MVM Partner Zrt. az alábbi elérhetőségeken áll az érintettek szíves rendelkezésére. Az adatkezelésével kapcsolatos megkeresések hatékonyabb ügyintézése érdekében elsősorban az adatkezeles@mvmp.hu központi e-mail cím használata javasolt.

 

 

Adatkezelő neve

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner Zrt.)

Központi e-mail

adatkezeles@mvmp.hu

Postacíme

1300 Budapest, Pf. 355

Fax szám

+36-1-202-0134

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Arató Dezső

Postacím

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

E-mail

dpo@mvm.hu

Telefon

+36-1-304-2000