Az MVM Partner Zrt. integrált irányítási rendszere

Minőség az Ügyfelekért!


Az MVM Partner Zrt. tevékenységének minden területén (energiakereskedelem, környezetvédelmi termék-kereskedelem, kiserőmű szabályozó központ szolgáltatás valamint mérlegköri szolgáltatás) kiemelten kezeli a minőségirányítás, az energiahatékonyság szempontjait és az antikorrupció iránti elkötelezettségét és ezt üzleti kapcsolataiban is érvényesíti.


Az MVM Partner Zrt. elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében.


Mint a hazai energiakereskedelem meghatározó szereplője, Társaságunknak  felelőssége van abban, hogy érdemben növekedjen az energiahatékonyság hazai szintje. Saját működését is oly módon alakítja, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga után.


A vevők bizalmának megtartása és igényeik maximális kielégítése érdekében, továbbá a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés és a hosszú távú eredményes működés biztosítása céljából a Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 37001:2019 szabványoknak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert működtet és biztosítja annak folyamatos fejlesztését.


A vonatkozó szabványkövetelményeknek való teljes körű megfelelőséget az Első Magyar Tanúsító Zrt. által lefolytatott tanúsító/felügyeleti auditok és a részünkre kiállított tanúsítási okiratok igazolják.


Az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 37001:2019 szabványok követelményeinek megfelelően Társaságunk tevékenységét – szabályozott módon – úgy működtetjük és fejlesztjük, hogy érvényesüljenek a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és a szerződésekben megfogalmazott minőségi, biztonsági és műszaki előírások, továbbá a vevőközpontúság elvei.


Társaságunk jelentős szerepet kíván betölteni a versenypiaci energiakereskedelem hazai és regionális piacain. Üzletfeleink elégedettségét versenyképes ajánlatokkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk kivívni és megtartani. Tulajdonosunk elvárásait jövedelmező kereskedelmi tevékenységgel és hatékony gazdálkodással biztosítjuk. Kereskedelmi partnereinkkel korrekt és megbízható üzleti kapcsolatot építünk ki.

Dokumentumok