Az MVM Partner Zrt. antikorrupciós irányítási rendszere
Az MVM Partner Zrt.  (továbbiakban: „Társaság”) tevékenységének minden területén elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. Kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer”) alakít ki, tart fenn és fejleszt.

Folyamatainkat integráltan, energiahatékony módon, fellépve a korrupció minden formája ellen, az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 37001:2019 számú szabványok követelményei alapján szervezzük az energiakereskedelem, környezetvédelmi termék-kereskedelem, kiserőmű szabályozó központ szolgáltatás és mérlegköri szolgáltatások valamint egyéb folyamataink végrehajtása során.

A fentiek értelmében, Társaságunk vezetése
megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak való maradéktalan megfelelést és ezt elvárja üzleti partnereitől is; 
rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;
évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;
elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek teljesítéséért;
ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;
kommunikálja az Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;
biztosítja az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba;
támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;
elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése iránt.

Az MVM Partner Zrt. tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Integrált Irányítási Politikában foglaltakat.  

Társaságunk biztosítja a munkavállalói és a partnerei számára a visszaélések, integritást sértő események bejelentésének lehetőségét. Minden olyan esetben meg lehet tenni a bejelentést, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, a Társaság integritását sértő, a Társaságra vonatkozó jogszabályok, Etikai Kódex, illetve a belső szabályok rendelkezéseivel ellentétes magatartást, erre utaló szándékot tapasztalnak, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomásukra jut.

Visszaélés bejelentés
Dokumentumok