Tisztelt Érdeklődő!

Az MVM Partner Zrt. (a továbbiakban "Társaság") biztosítja a munkavállalói és a partnerei számára a visszaélések, integritást sértő események bejelentésének lehetőségét. Minden olyan esetben meg lehet tenni a bejelentést, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, a Társaság integritását sértő, a Társaságra vonatkozó jogszabályok, Etikai Kódex, illetve a belső szabályok rendelkezéseivel ellentétes magatartást, erre utaló szándékot tapasztalnak, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomásukra jut.


A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A rosszhiszeműen hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után.


A bejelentések kezelése a bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályok, illetve az MVMP-BSz-76 Az MVM Partner Zrt. Szervezeti integritást sértő események és panaszok kezelésének belső szabályzata szerint működik. A Társaság biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érhet semmilyen hátrány, zaklatás, vagy bármilyen egyéb diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.


A bejelentés természetesen anonim módon is megtehető, és ilyen esetekben a Társaság nem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására. Lehetőség van arra is, hogy a bejelentő megadja az elérhetőségeit a Megfelelési Csoport számára, azonban kéri, hogy bejelentését anonim módon kezeljék, ebben az esetben a Megfelelési Csoporton kívül más személy nem szerez tudomást a bejelentő kilétéről. Ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is javasoljuk, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (telefonszám, e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.


Abban az esetben, ha valamely érdeklődőnek a belső szabályzatokkal kapcsolatos etikai jellegű tanácsadásra lenne szüksége, vagy kérdés merülne fel valakiben az etikai követelmények értelmezése kapcsán, szintén a lent megadott csatornákon keresztül érdeklődhet az MVM Partner Zrt. Megfelelési Csoportjánál.


A bejelentések eredményes vizsgálatához az alábbi információk megadása szükséges:

  • az Etikai Kódex megsértésével vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétséggel bepanaszolt természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
  • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, cselekmény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, stb., minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
  • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
  • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentéseket a bejelentők jelen űrlap kitöltésével, e-mailen, levélben, személyes beszélgetés, vagy telefonhívás során is megtehetik a lent megadott csatornákon keresztül.


A bejelentésekhez csak az MVM Partner Zrt. Megfelelési Csoportja és a megfelelési tanácsadók férhetnek hozzá. A bejelentő számára biztosított védelmi garanciák miatt, a fenti személyeken túlmenően a bejelentésekhez való hozzáférés kizárólag a Társág Vezérigazgatója számára biztosított.


Megfelelési Csoport elérhetőségei:


E-mail: integritas@mvmp.hu

Telefon: +36 1 304 2193

Cím: MVM Partner Zrt. Megfelelési Csoport, 1138 Budapest, Váci út 150., 7. em. 7A.111/2. szoba


A bejelentő jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről a vonatkozó jogszabályok és az MVM Csoport Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata szerint.


Az MVM Partner Zrt. hivatkozott belső szabályozói itt érhetőek el. (link: https://partner.mvm.hu/hu-HU/Dokumentumtar)


Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az „Adatkezelési tájékoztató integritás sértést bejelentőknek” linken tekinthető meg.

(formátum: +3611231234)
maximum 2000 karakter